Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh pilotnih projektov, enega v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in enega v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) , ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Storitve socialnega vključevanja invalidov, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa,  so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju: ZSVI), in so namenjene:

  • usposabljanju za samostojno življenje,
  • vseživljenjskemu učenju,
  • prebivanju s podporo in
  • ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Ključni cilji javnega razpisa so:

  • razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov,
  • implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost,
  • spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov.

ROK ZA PRIJAVO: 29. 11. 2019 do 12.00

 

Več inforkacij in prijavna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.