Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.

Razpisuje: Zavod za šport RS Planica
Rok prijave: 05.05.2017
Prijavite se na naše e-novice!.