Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev

Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis, katerega predmet je dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2017.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj bodo tovrstne prijave zavrnjene.

TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2016 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2016 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu. 

Razpisuje: Turistična zveza Slovenije
Rok za predložitev vloge: 21.4.2017
 
Prijavite se na naše e-novice!.