Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019

Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018, 2019 v okviru javnega razpisa znašajo skupno 1.900.000 evrov. Za leto 2017 znašajo 500.000 evrov, za leto 2018 700.000 evrov in za leto 2019 700.000 evrov.

Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025 in akcijskega načrta.

Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 05.05.2017

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

 

Prijavite se na naše e-novice!.