Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2017 do 2022 znaša 5.560.000,00 EUR, od tega je 3.336.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 2.224.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (v vsaki Kohezijski regiji RS en projekt), v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.
 
Upravičeni prijavitelji: Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati in oblikovati konzorcij izvajalcev skupaj z: - vsaj enim predstavnikom združenja delodajalcev na nacionalni/regionalni ravni (t.i. delodajalska združenja, ki imajo registrirano pravno organizacijsko obliko kot so gospodarske zbornice, gospodarsko interesno združenje oz. so pravni subjekti, ki imajo registrirano naslednjo dejavnost: 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj). Konzorcij izvajalcev lahko sestavlja največ 5 konzorcijskih partnerjev, vendar ne manj kot prijavitelj in 2 konzorcijska partnerja.

 

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok prijave: 10.04.2017
Prijavite se na naše e-novice!.