Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij innjenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017-2022.
Upravičeno območje izvajanja projektov je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji.
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, ki izpolnjujejo v razpisu določene pogoje.

 

Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Rok prijave: 26.02.2018
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.