Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša največ 2.340.000 EUR, od tega je 1.287.000 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 1.053.000 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 18 projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Javni razpis je razdeljen na 3 ločene sklope, v okviru vsakega posameznega sklopa je predviden razvoj in izvedba 1 tipa delavnice.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer se pogoji za kandidiranje na javnem razpisu med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral – glej razpisno dokumentacijo!

Rok prijave: 15.05.2017

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.