Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Vrednost razpisa

50.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Datum objave na razpisi.info

05.01.2018

Rok prijave

22.01.2018

 
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.
Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več infromacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.