Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti 2 izbrana projekta, ki bosta v usposabljanje in pomoč pri pripravi podjetniškega načrta vključila brezposelne mlade do vključno 28 let starosti, ter jih s tem in predvidenim svetovanjem po zaposlitvi vsaj 500 spodbudila za zaposlitev v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«, od tega 200 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 300 v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji: Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati skupaj s projektnim/i partner/ji, ki si jih je sam izbral. Projektno partnerstvo sestavljata najmanj 2 pravni osebi (prijavitelj in projektni partner/ji). Prijavitelj in projektni partner/ji so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in delujejo v mladinskem sektorju ali na področju lokalnega in regionalnega razvoja in drugi, ki lahko s svojim delovanjem aktivno prispevajo k ciljem tega javnega razpisa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok prijave: 28.08.2017
Prijavite se na naše e-novice!.