Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želijo vzpostaviti mrežo predvidoma petnajstih VGC po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote.

Vrednost razpisa: Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 EUR. 

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok prijave: 19.10.2016

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.