Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Namen razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

Cilji razpisa so:

  • izboljšanje digitalne predstavitve vodilnih destinacij slovenskega turizma,
  • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilnih destinacij, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,
  • osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
  • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Ciljna skupina, ki so ji namenjene storitve vodilnih destinacij, so mikro, mala in srednje velika podjetja v posameznih vodilnih destinacijah. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši nadaljnji razvoj navedenim podjetjem.

 

Rok za prejem ponudb: 09.04.2018 do 12:00

Več informacij je na voljo tukaj.

 

Prijavite se na naše e-novice!.