Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih. Sofinanciranje vsebin je vezano na obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2020.

Prijavitelj mora izvesti obvezne vsebine, ki so navedene pod točko 1, 2, 3 in ponuditi eno novo vsebino, ki mora biti v skladu s predmetom javnega razpisa.

Obvezne vsebine so:
- Zagotavljanje prostora za neformalno druženje z namenom srečevanja oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki, mladostniki, odraslimi oz. družinami.
- Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.
- Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.
- Dodatna vsebina po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpisa.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi: - pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje; - ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije; - ter izpolnjuje druge razpisne pogoje. 

 

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok prijave: 12.04.2017
Prijavite se na naše e-novice!.