Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

 

V okviru javnega razpisa bodo podprli okvirno 75 podjetij.

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.