Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018, tako za spodbujanje ustanavljanja novih kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju mestne občine Kranj.  

Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.

Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ki:

  • imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
  • nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,
  • in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po tem pravilniku na območju občine.

Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana v pravilniku.

Več informacij je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.