Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Datum objave:23.03.2018
 
Rok za prejem ponudb:18.04.2018

 

Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

 
Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis


Razpisna dokumentacija​​​​​​​

 
Razpisano sredstev:29.800 €
 
Drugi podatki:

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic, vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

 

Rok za oddajo vlog začne teči od objave javnega razpisa v uradnem listu in traja do vključno 18.4.2018.

 

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z osebnim imenom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 

SUBVENCIONIRANJE VZREJE ČEBELJIH MATIC ZA LETO 2018

 

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.