JAVNO NAROČILO - Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč

Naročnik: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Naslov javnega naročila: Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč
Št. objave na Portalu javnih naročil: JN007230/2017-W01
Datum objave: 1. 8. 2017
Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 14. 8. 2017 do 10.00
Skrajni rok za oddajo ponudb: 22. 8. 2017 do 12.00
Datum odpiranja: 22. 8. 2017 ob 12.30
 
Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je dobava opreme za kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč v Kranjski Gori. Naročilo obsega podaljšanje obstoječe nadstrešnice, izdelavo ter montažo petih nadstrešnic za piknik prostore ter eno za eko otok, izdelavo in montažo lesenih klopi, miz ipd ter hortikulturno ureditev.
 
Razpisna dokumentacija:

 

Naročilo se izvaja v okviru projekta »Alpe Adria regija doživetij«, ki je v višini 85 % sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014–2020.

Prijavite se na naše e-novice!.