Javno povabilo - »Delovni preizkus 2018/2019«

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

Izvajalci programa Delovni preizkus so delodajalci. Program se izvaja na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Morebitno izvajanje preizkusa od doma ni dovoljeno.

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. Nedoseganje minimalno predpisanega števila ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano število opravljenih mentorskih ur. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb.

Delodajalec mora v času delovnega preizkusa osebe zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec poda ponudbo z vsebino programa za izvedbo delovnega preizkusa na konkretnem delovnem mestu. V okviru ene ponudbe lahko predlaga preizkus na enem ali več delovnih mestih, na katera se v razpisanem obdobju vključujejo brezposelni iz ciljne skupine povabila.

Delodajalec lahko v okviru tega javnega povabila predloži več (zaporednih) ponudb, vendar sme predložiti novo ponudbo šele, ko so vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in če je izpolnjen pogoj glede deleža zaposlitev po končanih delovnih preizkusih.

Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa. Po sklenitvi pogodbe napoti brezposelne osebe na predhodni zdravniški pregled. Z delovnim preizkusom lahko prične šele potem, ko je brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravila predhodni zdravniški pregled, na katerega jo je napotil delodajalec, in ko je z Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v delovni preizkus.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Za izvajanje delovnega preizkusa je namenjenih okvirno 1.800.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 8. 8. 2018, od 9. ure dalje do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 23. 10. 2019.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si.
  • pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na OS Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.