Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Sklad je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Polni naziv povabila: Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 

 

Objava povabila: 15. 12. 2017 na spletni strani sklada 

 

Rok za oddajo vlog: Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018.

Vrednost povabila: 8.811.250,00 EUR

Namen povabila: je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. 

Predmet sofinanciranja:  

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih);

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:

 

  • izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
  • udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in potrditev) dodatne kvalifikacije).

 

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019.

 

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30. 9. 2019. 

Prijavitelj: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah. 

Projekti, se bodo izvajali v dveh programskih regijah v obsegu:

  • KRVS: 60 odstotkov sredstev in 
  • KRZS: 40 odstotkov sredstev 

Ponudniki bodo upravičeni do sredstev iz  programske regije, kjer bodo imeli registriran svoj sedež vsaj 12 mesecev pred oddajo ponudbe. 

 

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.