Javno povabilo - »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice«

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Program bo tako prispeval k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi pri izbranem delodajalcu, k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine ter za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si bodo tako zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Okvirna višina sredstev znaša 3.080.000,00 EUR.

Razpisuje: Zavod RS za zaposlovanje

Javno povabilo je odprto od 22. 6. 2018 od vključno 10.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 27. 12. 2019 do vključno 11.00 ure. Morebitno obvestilo o predčasnem zaprtju povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda. V primeru predčasnega zaprtja javnega povabila v posameznem letu, bo Zavod ponovno pričel zbirati ponudbe za naslednje koledarsko leto, in sicer od 2. novembra od vključno 10.00 ure dalje za razpoložljiva sredstva v naslednjem letu.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (v ponedeljek, torek in sredo od 8. ure do 12. ure, v petek od 8. ure do 13. ure ter v ponedeljek in torek še od 13. ure do 15. ure in v sredo od 13. ure do 17. ure).

Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.