Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Aktivni do upokojitve, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za:

  • polni delovni čas, 40 ur na teden ali
  • delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti brezposelne osebe, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Aktivni do upokojitve.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih oseb iz ciljne skupine, in sicer za nedoločen čas oziroma za čas najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev in tako osebe delovno in socialno aktivirati. Izvedba programa Aktivni do upokojitve bo posledično prispevala k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi ter k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Cilj javnega povabila: Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 1.272 starejšim brezposelnim osebam iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev, od tega:

  • 763 (60 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in
  • 509 (40 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Zaposlitve morajo biti sklenjene za čas, določen v predmetu javnega povabila (1. poglavje tega javnega povabila).

Informacija o ciljni skupini:V projekte v okviru programa Aktivni do upokojitve bo Zavod vključil osebe, stare 58 let in več, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke.

Zavod lahko ciljno skupino skrči ali razširi kadar koli v času trajanja tega povabila, z morebitnimi drugimi ranljivimi skupinami oseb, kar objavi s spremembo javnega povabila.

Oseba mora pogoj ciljne skupine izpolnjevati ob podpisu zaposlitvenega načrta, sklenjenega pred oddajo ponudbe, in ob zaposlitvi.

Več o javnem povabilu

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša v obdobju od 2018 do 2022 13.992.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 23. 4. 2018 od vključno 10.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 ure. Morebitno obvestilo o predčasnem zaprtju povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije o programu:

  • a) v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki 080 20 55 ali elektronskem naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si;
  • b) pri skrbnici programa Martini Stanonik na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: martina.stanonik@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja;
  • c) pri strokovnih delavcih, pristojnih za program, na območnih službah Zavoda.

Delodajalcem so na voljo tudi kontaktni podatki območnih služb Zavoda na spletnem naslovu: www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je prevzeti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda v času uradnih ur (v ponedeljek, torek in sredo od 8. ure do 12. ure, v petek od 8. ure do 13. ure ter v ponedeljek in torek še od 13. ure do 15. ure in v sredo od 13. ure do 17. ure).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.