Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo v vrednosti 2,56 milijona EUR, na katerem lahko socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.
V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih. V učne delavnice bodo napotili:
•    dolgotrajno brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj dve leti, 
•    starejše od 55 let,
•    invalide, ki niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo, 
•    iskalce prve zaposlitve, ki so brezposelni najmanj pol leta,
•    osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo,
•    osebe iz programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
•    osebe po prestani kazni zapora oziroma v pogojnem odpustu,
•    člane romske skupnosti ali
•    osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije. 

Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Upravičeni prijavitelji: Na povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in: a. je hkrati zaposlitveni center ali b. ima status socialnega ali c. ima status invalidskega podjetja. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij je na voljo tukaj

 

Prijavite se na naše e-novice!.