Javno povabilo: Spodbujanje delovne in socialne vključenosti - Nova možnost

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.
 
Upravičeni prijavitelji: Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.
 
Prijavite se na naše e-novice!.