Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Zavod za zaposlovanje je pretekli teden objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR.

V UDM bo Zavod vključeval brezposelne osebe, ki so:
- starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
- stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne, oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev,
- stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
- posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije, oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

Upravičeni prijavitelji: Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Povabilo je odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.

Več o javnem povabilu

Prijavite se na naše e-novice!.