Najava razpisa P2 2017 - spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos ponovno ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij, Tekmovanje Start up Slovenija pa je priporočljiv element pred prijavo na razpis.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo predvidoma 17. marca 2017 objavil razpis P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki omogočajo mladim inovativnim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR. Spodbude iz razpisa P2 2017 bodo novonastalim podjetjem omogočile hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja.

Razpis je trenutno še v pripravi, predviden datum objave razpisa je 17. marec 2017, temu primerno pa se bo prilagodil rok za oddajo vlog.

POZOR!

Še pred tem je priporočljivo, da se inovativna mlada podjetja prijavijo na tekmovanje Start up Slovenija 2017, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk v okviru razpisnih pogojev za zagonsko subvencijo - P2 2017. Spletna prijava na tekmovanje Start up Slovenija 2017 pa je odprta od 6. do 22. marca 2017 na naslovu: www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/prijava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so razvojno naravnana ter imajo tehnološko zahtevnejši in inovativen projekt in so bila ustanovljena v obdobju od 1. 1. 2016 - 15. 3. 2017.

Vloge bodo ocenjene na podlagi sledečih meril:

  1. dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2017,
  2. višina osnovnega kapitala / višina podjetnikovega kapitala / višina zadružnega kapitala na dan 31. 3. 2017,
  3. inovativnost,
  4. strategija trženja in pretežni prodajni trg,
  5. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju.

Predvideno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, če bodo izpolnjevala zastavljene cilje, vendar največ do 54.000 EUR nepovratnih sredstev v treh izplačilih: 10.000 EUR v letu 2017, 12.000 EUR v letu 2018 in 32.000 EUR v letu 2019.

SPS že nekaj let daje poseben poudarek finančni podpori prav nastajajočim podjetjem – »start upom«, še posebej, če so to inovativna podjetja, ki temeljijo na lastnem znanju podjetnika ali podjetniškega tima. Prav to so namreč podjetja, ki predstavljajo potencial za nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

 

Vir in informacije: http://www.podjetniskisklad.si/

 

Prijavite se na naše e-novice!.