Najavljena nepovratna sredstva za digitalno transformacijo

Prihajajo spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednjih podjetij, kjer bo mogoče dobiti do sto tisoč evrov subvencije.

NAMEN IN CILJI RAZPISA

SPS bo še letos, predvidoma julija, razpisal posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP. V okviru razpisa bodo podjetja lahko prišla tudi do sto tisoč evrov subvencije za tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. 

UPRAVIČENCI

Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednja podjetja, organizirana kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo.

UPRAVIČENI STROŠKI

Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Področje digitalne transformacije zajema izboljšave z vidika:

  • izkušnje kupca,
  • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
  • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje,
  • vpeljavo digitalnih poslovnih modelov,
  • razvoj novih izdelkov in storitev,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest.

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Do 100.000,00 eur na podjetje. 

Prijavite se na naše e-novice!.