Objavljamo 1 prosto delovno mesto – VODJA PROJEKTOV, področje Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, PE Kovačnica

(Izraz vodja projektov se uporablja za žensko in moško slovnično obliko).

Delovno mesto je razpisano za vodjo projekta SIO-BSC-2020-2022

Razpisni pogoji:

Opis del in nalog:

 • koordinacija dela podjetniškega inkubatorja,
 • koordinacija mentorjev in ekspertnih svetovalcev,
 • koordinacija in delo z inkubiranci,
 • organizacija dogodkov,
 • vodenje projektov, financiranih iz regijskih, nacionalnih in evropskih sredstev,
 • priprava projektnih predlogov,
 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • priprava poročil o projektnih aktivnostih,
 • priprava finančnih poročil o projektih,
 • skrb za stroškovno učinkovitost projekta,
 • sodelovanje s projektnimi partnerji ter partnerji na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni,
 • skrb za prenos znanja in dobrih praks na zaposlene,
 • pomoč pri izdelavi poslovnih poročil,  
 • druga dela po navodilih nadrejenega.

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe družboslovne smeri ali druge ustrezne smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
 • izkušnje s področja projektnega vodenja,
 • aktivno znanje angleškega jezik,
 • poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • lastni prevoz,
 • osebna urejenost,
 • prednost je izkušnja z vodenjem lastnega podjetja.

Odgovornost:

 • za kvaliteto in korektnost svojega dela,
 • za stroške v obsegu svojega dela,
 • prilagodljivost.

Kompetence in spretnosti:

 • natančnost,
 • samostojnost in marljivost,
 • komunikativnost,
 • poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet,
 • sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju.

Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.

Vlog kandidatov,  ki ne bodo izkazovali izkušenj na področju svetovanja, mentoriranja in/ali podpore potencialnim podjetnikom in/ali podjetnikom začetnikom, ne bomo obravnavali.

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas (projektno delo) z možnostjo podaljšanja.                  

Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 13. 1. 2021 na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za vodjo projektov«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane do 13. 1. 2021 (poštni žig). Vloge, prejete preko elektronske pošte, ne bodo obravnavane.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

 

Prijavite se na naše e-novice!.