Objavljamo 1 prosto delovno mesto VODJA PROJEKTOV in 1 prosto delovno mesto VODJA PROJEKTOV – področje Tehnološki razvoj, inovativnost in podjetništvo.

Razpisni pogoji:
 
Opis del in nalog:
 • Vodenje projektov, financiranih iz regijskih, nacionalnih in evropskih sredstev
 • Priprava projektnih predlogov
 • Izvajanje projektnih aktivnosti
 • Priprava poročil o projektnih aktivnostih
 • Priprava finančnih poročil o projektih
 • Skrb za stroškovno učinkovitost projekta
 • Sodelovanje s projektnimi partnerji ter partnerji na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni
 • Skrb za prenos znanja in dobrih praks na zaposlene
 • Pomoč pri izdelavi poslovnih poročil  
 • Druga dela po navodilih nadrejenega
 
Pogoji za sprejem na delovno mesto:
 • VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe družboslovne smeri ali druge ustrezne smeri
 • Vsaj 3 leta delovnih izkušenj
 • Izkušnje s področja projektnega vodenja
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Lastni prevoz
 • Osebna urejenost
 
Za delovno mesto VODJA PROJEKTOV – področje Tehnološki razvoj, inovativnost in podjetništvo:
 • Izkušnje s svetovanjem potencialnim in obstoječim podjetnikom
 • Izkušnje z mentoriranjem podjetnikov
 
Odgovornost:
 • Za pridobivanje in izvajanje novih projektov
 • Za kvaliteto in korektnost svojega dela
 • Za stroške v obsegu svojega dela
 • Za prenos znanja in dobrih praks na zaposlene
 
Kompetence  in spretnosti:
 • Odgovornost
 • Natančnost
 • Samostojnost in marljivost
 • Komunikativnost
 • Skrbnost in iznajdljivost
 • Sposobnost hitrega odločanja
 • Poznavanje dela z računalnikom
 • Sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju
 
Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju dela, poznavanju projektov s strani Evropske unije.
 
Zaposlitev bomo sklenili za določen čas (projektno delo) z možnostjo podaljšanja.                           
 
Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 3. 4. 2018 na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za vodjo projektov«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane do 3. 4. 2018 (poštni žig), ali vročene na sedež  družbe do vključno 3. 4. 2018 do 15.00 ure. Vloge, prejete preko elektronske pošte, ne bodo obravnavane.
 
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.
Prijavite se na naše e-novice!.