Objavljamo 2 prosti delovni mesti POMOČNIK VODJE PROJEKTOV.

Razpisni pogoji:
 
Opis del in nalog:
 • Pomoč vodji projektov pri pripravi, koordinaciji in izvajanju projekta
 • Zbiranje informacij za pripravo projekta po nalogu vodje projekta
 • Pisanje enostavnejših besedil projekta
 • Skrb za varno delo
 • Pomoč pri drugih delih v družbi
 • Druga dela po navodilih nadrejenega
 
Pogoji za sprejem na delovno mesto:
 • VI./I., VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Lastni prevoz
 • Osebna urejenost
 
Odgovornost:
 • Za kvaliteto in korektnost svojega dela
 • Za stroške v obsegu svojega dela
 • Prilagodljivost
 
Kompetence  in spretnosti:
 • Natančnost
 • Samostojnost in marljivost
 • Komunikativnost
 • Poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet
 • Sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju
 
Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju dela, poznavanju projektov s strani Evropske unije.
 
Zaposlitev bomo sklenili za določen čas (projektno delo) z možnostjo podaljšanja.                          
 
Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 3. 4. 2018 na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za pomočnika vodje projektov«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane do 3. 4. 2018 (poštni žig), ali vročene na sedež  družbe do vključno 3. 4. 2018 do 15.00 ure. Vloge, prejete preko elektronske pošte, ne bodo obravnavane.
 
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.
Prijavite se na naše e-novice!.