Osem milijonov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Kmetijsko ministrstvo je v Uradnem listu RS (Datum: 28. 10. 2016, Št. 67/2016) objavilo javni razpis za podukrep 8.6 iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020, ki prinaša osem milijonov evrov nepovratnih sredstev za letošnje naložbe v predindustrijsko predelavo lesa majhnega obsega.

Na tem razpisu bodo sofinancirali naložbe v gozdarsko tehnologijo in predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Štiri milijone bodo razdelili kmetijam z ustrezno dopolnilno dejavnostjo, prav toliko tudi podjetjem, zadrugam in samostojnim podjetnikom.

Njihove vloge v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) zbirajo od 21. novembra do vključno 1. februarja 2017. Sofinancirali bodo 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, najmanj 3.500 evrov na vlogo. V letih 2014-2020 lahko posamezni upravičenec za podukrep 8.6 pridobi največ pol milijona nepovratnih sredstev.

Več informacij lahko pridobite v okviru INFO točke AKTRP, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in na spletnih straneh kmetijskega ministrstva.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

Vir: http://agrobiznis.finance.si/

Prijavite se na naše e-novice!.