Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 do konca leta 2018

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 se je zaradi določenih sprememb posodobil.

Spremembe so sledeče:

  • Objava javnega razpisa za namen naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (podukrep 4.2) se je prestavila iz februarja 2018 na maj 2018.
  • Objava javnega razpisa za namen podpore skupinam in organizacijam proizvajalcev (ukrep 9 oz. podukrep 9.1) se je prestavila iz aprila 2018 na maj 2018.
  • Objava javnega razpisa za namen dodelitve podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti (podukrep 3.1) se prestavlja iz marca 2018 na II. polovico 2018.
  • Javni razpis za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, namakalni sistemi ter ureditev trajnih nasadov) (podukrep 4.1), predviden za objavo v II. polovici leta, se ukinja.
  • Dva javna razpisa za namen podpore za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (podukrep 8.4), ki sta bila predvidena za objavo v februarju 2018, se nista objavila. Nov sklop obeh javnih razpisov je tako predviden v drugi polovici 2018.
  • Objava javnega razpisa za namen priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS (podukrep 19.3), ki je bila predvidena za maj 2018, se prestavlja na II. polovico 2018. Poleg tega se na novo doda objava še enega javnega razpisa za ta (isti) namen še v II. polovici leta 2018.
  • Na novo se dodaja termin objave javnega razpisa za podukrep 7.3 za namen naložb za izgradnjo širokopasovne infrastrukture. Objava javnega razpisa je predvidena v II. polovici 2018.
  • V terminski načrt se dodaja tudi ponovitev objave javnega razpisa za ukrep Sodelovanje, in sicer za podukrep 16.5 Izboljšanja okolja in prilagoditve na podnebne spremembe in podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov.

Posodobljen okvirni terminski načrt je dostopen tukaj.

 

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, www.program-podezelja.si

Prijavite se na naše e-novice!.