Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 16/13 in 78/15) je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo POVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE – DRUGO POVABILO.

Na podlagi tega povabila pripravijo regionalne razvojne agencije osnutke dopolnjenih dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije.

Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora je 15. februar 2018.

POVABILO

Prijavite se na naše e-novice!.