Povezani in pametni domovi in omrežja

Namen razpisa je podpreti pilotne projekte, ki bi raziskali možnosti in povezljivost različnih modelov in tehnologij, ter na ta način dosegli večje udobje in boljši izkoristek energije.

Upravičeni prijavitelji: Vsaj 3 pravne osebe iz vsaj 3 držav, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020.

Organizacije, ki so zainteresirane za partnerstvo, se lahko prijavijo prek spletne strani.

Razpisuje: Evropska komisija
Vrednost razpisa: 15.000.000 €
Zneski in deleži financiranja: do 80%
Rok prijave: 14.11.2018
Prijavite se na naše e-novice!.