Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
- 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
- 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
 
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75%, delež Republike Slovenije znaša 25%
 
Prijavite se na naše e-novice!.