Razpis za 2 prosti delovni mesti: Pomočnik vodje projektov

Objavljen je razpis za 2 prosti delovni mesti: Pomočnik vodje projektov
Razpisni pogoji:
 
Opis del in nalog:
 • Pomoč vodji projektov pri pripravi projekta
 • Zbiranje informacij za pripravo projekta po nalogu vodje projekta
 • Pisanje enostavnejših besedil projekta
 • Skrb za varno delo
 • Pomoč pri drugih delih v družbi
 • Druga dela po navodilih nadrejenega
 
Pogoji za sprejem na delovno mesto:
 • VI./I., VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Lastni prevoz
 • Osebna urejenost
 
Odgovornost:
 • Za kvaliteto in korektnost svojega dela
 • Za stroške v obsegu svojega dela
 • Prilagodljivost
 
Kompetence  in spretnosti:
 • Natančnost
 • Samostojnost in marljivost
 • Komunikativnost
 • Poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet
 • Sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju
 
Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.
 
Zaposlitev bomo sklenili za določen čas (projektno delo) z možnostjo podaljšanja.                           
 
Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 5. 6. 2017 na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za pomočnika vodje projektov«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele na sedež družbe do vključno 5. 6. 2017.
 
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.
 
Prijavite se na naše e-novice!.