Razpis za 2 prosti delovni mesti: Pomočnik vodje projektov - podjetništvo

Objavljen je razpis za 2 prosti delovni mesti: Pomočnik vodje projektov, področje: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost.

Razpisni pogoji:

Opis del in nalog:

 • Pomoč vodji projektov pri pripravi projekta
 • Zbiranje informacij za pripravo projekta po nalogu vodje projekta
 • Pisanje enostavnejših besedil projekta
 • Skrb za varno delo
 • Pomoč pri drugih delih v družbi
 • Druga dela po navodilih nadrejenega

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • VI./I., VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Lastni prevoz
 • Osebna urejenost
 • 3 leta delovnih izkušenj

Odgovornost:

 • Za kvaliteto in korektnost svojega dela
 • Za stroške v obsegu svojega dela
 • Prilagodljivost

Kompetence  in spretnosti:

 • Natančnost
 • Samostojnost in marljivost
 • Komunikativnost
 • Poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet
 • Sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju

 

Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju dela, poznavanju EU projektov in podjetniškega svetovanja.                        

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas (projektno delo) z možnostjo podaljšanja.

Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 27. 11. 2017 na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za pomočnika vodje projektov«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane do 27.11.2017 (poštni žig) ali vročene na sedež  družbe do vključno 27. 11. 2017 do 15 ure.

 

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

Prijavite se na naše e-novice!.