Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa LIFE za leto 2018

Program: LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov.

Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih LIFE projektov s podprograma za okolje. Vse podrobnosti razpisa bodo predstavili na LIFE podrobni delavnici 23. maja 2018. Prijave na dogodek bodo odprte v začetku maja.

Roki prijave:

  • 12. 6. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnega področja Okolje in učinkovita raba virov (ENV);
  • 14. 6. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnih področij Narava in biotska raznovrstnost (NAT) ter Okoljsko upravljanje in informacije (GIE);
  • 5. 9. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za integrirane projekte;
  • 12. 9. 2018 - oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC);
  • oktober 2019 - oddaja polne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za okolje (ENV, NAT, GIE);
  • 14. 3. 2019 - oddaja polne prijave za integrirane projekte

Upravičeni prijavitelji: Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO), ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede partnerskih zahtev in drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.