Razvijanje nove generacije obnovljivih virov energije

Namen razpisa je podpreti projekte, ki bodo nadgradili obstoječe znanje in dokazali tehnološko izvedljivost konceptov, vključno z okoljevarstvenimi, sociološkimi in ekonomskimi prednostmi.

Predlogi morajo prispevati k oblikovanju trdne evropske inovacijske baze in zgraditi sistem trajnostne obnovljive energije, ki bo prispeval k dekarbonizaciji našega gospodarstva. Predlagani ukrepi morajo krepiti vlogo EU kot vodilnega akterja na področju obnovljivih virov energije.

Upravičeni prijavitelji: Raziskovalne organizacije
Rok prijave: 16.10.2018
 
Zaineresirane organizacije se lahko prijavijo za partnerstvo prek spletne strani.
Prijavite se na naše e-novice!.