SK75 2020 - 2 - SEMENSKI KAPITAL - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO  Prijavite se:  https://prijave.startup.si/  Rok za prijavo: 9. SEPTEMBER 2020!

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.). Cilj javnega razpisa je: - Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.

VIŠINA FINANCIRANJA

 • 75.000 EUR konvertibilnega posojila/podjetje

ČRPANJE FINANCIRANJA

 • v treh tranšah

DOBA FINANCIRANJA

 • ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA

 • moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila znaša tri (3) leta

OBRESTNA MERA

 • pogodbena obrestna mera znaša fiksno 4,0 % p.a.

NAČIN ODPLAČEVANJA

 • konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija

UPRAVIČENCI

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od šest mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

POGOJI KANDIDIRANJA

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri prvih strankah
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model · prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 • sedež v Republiki Sloveniji · podjetje ne sme biti v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

 

Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj

 

Prijavite se na naše e-novice!.