Sklep o sofinanciranju dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2017 sofinanciralo dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, v višini največ do 300.000 evrov.

Pogoji za sofinanciranje so:

  • podeljen status pravne osebe za delovanje v javnem interesu na področju razvoja turizma na nacionalni ravni
  • registracija po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s področja turizma
  • delovanje na področju turizma najmanj 10 let
  • potrjen program dela s finančnim načrtom za leto 2017, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa
  • program dela pravne osebe vključuje programska področja, ki predstavljajo podporo temeljnim strateškim usmeritvam razvoja turizma Slovenije ter ukrepom in aktivnostim za uresničitev teh ciljev.

Razpisuje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok prijave:21.02.2017

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.