Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 znaša do 200.000 eurov.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene najkasneje do 20. aprila 2021. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Seznam čebelarske opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega: - čebelji panji s testnimi vložki, - ometalnik, - smukalnik cvetnega prahu, - sušilnik za cvetni prah, - točilo s pripadajočo opremo, - posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane, - cedilo in cedilna posoda, - črpalka za med, - naprava za utekočinjenje medu, - mešalnik in mešalna palica za kremni med, - refraktometer, - konduktometer, - separator medu, voska, matičnega mlečka, - polnilna naprava za med, - stroj za etiketiranje steklene embalaže, - stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov, - krožna dozirna miza, - cisterna za homogenizacijo, - kontrolne tehtnice za embaliranje, - tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin, - sistemi za odkrivanje satov, - kuhalnik voščin, - stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga, - topilnik voska, - parni uparjalnik za voščine, - kalup za vlivanje satnic, - inkubator za shranjevanje matičnjakov, - testni vložek, - pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel, - hladilna komora in pripadajoča oprema, - elektro agregat, - ekološke satnice s certifikatom, - oprema za krmljenje čebel.

Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.

Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2021 brez vštetega DDV znaša za upravičenca, ki čebelari:

  • z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
  • z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
  • z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
  • s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
  • z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.

ROK ZA PRIJAVO: 20. 4. 2021 do 23.59

Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.