Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)

Naziv produkta:
P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/

Kratek opis produkta:
Slovenski podjetniški sklad s produktom P2 omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest, pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v obliki subvencije.

SPS DVOJČEK - vključena vsebinska podpora
Produkt P2 je nadgrajen še z dodatnimi aktivnostmi v obliki vsebinske podpore "SPS dvojček"

Višina in oblika financiranja:do 54.000 EUR subvencije

Doba financiranja:izplačilo v treh tranšah

Plan razpisanih sredstev: 2,16 mio EUR

Upravičenci:
novoustavnoljena podjetja, ki:
- so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga
- so se udeležila pred-selekcijskega postopka tekmovanja START UP SLOVENIJA

Upravičeni stroški:
vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja, to so:
- stroški izdelave poslovnega načrta
- plače zaposlenih, ki delajo na razvoju
- stroški promocije
- stroški najema opreme
- stroški najema poslovnih prostorov
- stroški testiranja in dodatnega usposabljanja
- stroški mentoriranja

Vsebinsko podporo Slovenski podjetniški sklad podjetjem nudi skupaj z Iniciativo Start up.
"Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020"

 

Vir: http://www.podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/zagonske-spodbude/spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-p2

 

Prijavite se na naše e-novice!.