Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.

Na voljo so sredstva, od katerih: 

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Predvidena je vključitev 4.525 brezposelnih oseb v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Ciljne skupine brezposelnih

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo brezposelne, ki so:

  • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
  • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
  • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 

Pri vključevanju brezposelnih iz ciljnih skupin, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

  • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
  • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
  • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
  • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
  • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Več o javnem povabilu

 

Prijavite se na naše e-novice!.