Vavčer za certifikate kakovosti

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz.prihodki od prodaje.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje upravičenih  stroškov pridobivanjaoz.  vzdrževanjacertifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskihstandardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.