Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju.

V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR; pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.