Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije.

Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj. 

Prijavite se na naše e-novice!.