Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je:

  • spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih,
  • izvedba: zunanji izvajalec/zbiranje in obdelava podatkov s ciljem: 
             - identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja   
             - ocene ustreznosti izdelkov ali storitev za potrebe tujega trga
             - priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga.
  • cilj: povečanje konkurenčnosti MSP, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Več o pozivu

Prijavite se na naše e-novice!.