Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Višina subvencije je 60 %.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

1. stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev. Rezultat izvedenega svetovanja je: - izvedena samoocena po modelu EFQM hitrega pregleda ali - izvedena samoocena po modelu EFQM matrike poslovne odličnosti ali 5/6 - pripravljen managerski dokument ali - pripravljen managerski dokument in izvedena ocena po modelu EFQM s strani enega ali dveh zunanjih svetovalcev in enega notranjega ocenjevalca.

in/ali

2. stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva: - za zunanjega ocenjevalca: do dva zaposlena v podjetju, - za notranjega ocenjevalca: do šest zaposlenih v podjetju. Več informacij o možnih usposabljanjih za zunanje in notranje 

3. strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award). Rezultat plačane pristojbine je: - sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.