Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega pozivak zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP ins tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,prevoda prijave.

Več o javnem pozivu

Prijavite se na naše e-novice!.