Za lažji prehod mladih v zaposlitev skoraj štiri milijone evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil 3,78 milijon evrov vreden javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami. Cilj razpisa je prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam trga dela za lažji prehod mladih v zaposlitev.

Z javnim razpisom se bo sofinancirala izvedba praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 24. april, besedilo razpisa in podrobnejše informacije pa so na voljo na spletni strani sklada.

Projekt sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU iz Evropskega socialnega sklada.

Prijavite se na naše e-novice!.