Povežimo se

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj že v svojem imenu nakazuje spodbujanje razvoja in podjetništva. Pred več kot 15 leti je kot eno izmed prvih podjetij na prvem programu evropskih sredstev v Sloveniji, programu PHARE, začelo pridobivati izkušnje v oblikovanju projektnih idej, povezovanju lokalnih akterjev in ključne uspehe pri prijavljanju projektnih predlogov ter ne nazadnje pri izvedbi projektov, financiranih tako z evropskimi kot z nacionalnimi sredstvi. Z dodelitvijo javnega pooblastila delovanja kot regionalna razvojna agencija leta 1999 smo prevzeli vlogo ključnega gorenjskega regionalnega člena in v obdobju skoraj 20 let razširili izkušnje in izvedli projekte na danes skoraj vseh za Slovenijo upravičenih evropskih programih. Skozi leta izvajanja so se širili tudi vsebinski sklopi delovanja, ki danes poleg podjetništva zajemajo izkušnje na področju razvoja človeških virov, turizma, infrastrukture, okolja in prostora ter razvoja podeželja.

V finančni perspektivi 2007–2013 je BSC Kranj nagradil svoje reference z uspešno izvedenimi projekti na programih INTERREG IVC, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, Mediteran, Območje Alp, čezmejnih programih Slovenija – Avstrija in Slovenija – Italija, Erasmus ter norveški finančni mehanizem in v sklopu t. i. švicarskega prispevka.

Z bogato listo izvedenih projektov je BSC Kranj ne samo idealen partner za oblikovanje skupnih projektnih vsebin, temveč tudi izkušen svetovalec projektnega vodenja, hkrati pa izjemno močen akter z razširjeno mrežo mednarodnih povezav, ki povečujejo možnosti uspeha pripravljenim projektnim predlogom.

Če imate vprašanja ali ambicije oblikovati projekt in iščete pot, partnerje, razpise za svoje ideje, smo naše izkušnje pripravljeni deliti z vami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.